Ogromne znaczenie w branży budowlanej mają kwestie prawne. Dlatego osoba, która jest odpowiedzialna na kontrole prac budowlanych będzie miała na głowie wypełnienie wiele zadań papierkowych. Biurokracja zaczyna się jeszcze przed samymi pracami. Zanim wbijemy łopatę w ziemię w celu adwokat odszkodowania warszawa stworzenia fundamentów naszego przyszłego domu, musimy otrzymać pozwolenie na budowę, czyli fundament dalszych […]
Jednym z praw, jakie obowiązują podczas użytkowania nieruchomości, jest prawo współwłasności. Polega to na tym, że jedna nieruchomość znajduje się w rękach kilku osób, które mają w tym pewne udziału. Współwłasność może mieć dwojaki charakter – łączny adwokat odszkodowania warszawa lub częściowy, ułamkowy. Jeden właściciel ma swoją część, którą może swobodnie i bez ograniczeń rozporządzać. […]
Czym są renta i dożywocie, jeżeli mamy na myśli nieruchomości? Wiele osób może się pomylić, ponieważ te pieniądze występują również w innych dziedzinach. Normalnie renta jest świadczeniem, jakie może otrzymać dana osoba przez wzgląd adwokat odszkodowania warszawa na, na przykład niepełnosprawność. W przypadku nieruchomości renta jest również świadczeniem, a raczej pewnym zobowiązaniem. Właściciel nieruchomości może […]
Zajmijmy się teraz szczegółowo kilkoma prawami rzeczowi, które związane są z nieruchomościami. Co oznacza, że na przykład prawa rzeczowe są ograniczone? Jest to dość ciekawa sytuacja. Oznacza to bowiem, że ktoś ma pewne prawa rzeczowe w stosunku adwokat odszkodowania warszawa do tych nieruchomości, które już są własnością innej osoby. Może się tak stać w przypadku, […]