Autor: zoltakartka

Ogromne znaczenie w branży budowlanej mają kwestie prawne. Dlatego osoba, która jest odpowiedzialna na kontrole prac budowlanych będzie miała na głowie wypełnienie wiele zadań papierkowych. Biurokracja zaczyna się jeszcze przed samymi pracami. Zanim wbijemy łopatę w ziemię w celu stworzenia fundamentów naszego przyszłego domu, musimy otrzymać pozwolenie na budowę, czyli fundament adwokat odszkodowania warszawa dalszych […]
Jednym z praw, jakie obowiązują podczas użytkowania nieruchomości, jest prawo współwłasności. Polega to na tym, że jedna nieruchomość znajduje się w rękach kilku osób, które mają w tym pewne udziału. Współwłasność może mieć dwojaki charakter – łączny lub częściowy, ułamkowy. Jeden właściciel ma swoją część, którą może swobodnie i adwokat odszkodowania warszawa bez ograniczeń rozporządzać. […]
Czym są renta i dożywocie, jeżeli mamy na myśli nieruchomości? Wiele osób może się pomylić, ponieważ te pieniądze występują również w innych dziedzinach. Normalnie renta jest świadczeniem, jakie może otrzymać dana osoba przez wzgląd na, na przykład niepełnosprawność. W przypadku nieruchomości renta jest również świadczeniem, a adwokat odszkodowania warszawa raczej pewnym zobowiązaniem. Właściciel nieruchomości może […]
Zajmijmy się teraz szczegółowo kilkoma prawami rzeczowi, które związane są z nieruchomościami. Co oznacza, że na przykład prawa rzeczowe są ograniczone? Jest to dość ciekawa sytuacja. Oznacza to bowiem, że ktoś ma pewne prawa rzeczowe w stosunku do tych nieruchomości, które już są własnością innej osoby. Może się tak adwokat odszkodowania warszawa stać w przypadku, […]