Prawa rzeczowe – współwłasność

Jednym z praw, jakie obowiązują podczas użytkowania nieruchomości, jest prawo współwłasności. Polega to na tym, że jedna nieruchomość znajduje się w rękach kilku osób, które mają w tym pewne udziału. Współwłasność może mieć dwojaki charakter – łączny płyty betonowe drogowe lub częściowy, ułamkowy. Jeden właściciel ma swoją część, którą może swobodnie i bez ograniczeń rozporządzać. To, co zrobi, jest dowolne – nie potrzebuje na to żadnej zgody ze strony pozostałych osób, które również posiadają swoje udziały. Oczywiście w danej nieruchomości mogą być też części, które stanowią własność wspólną. Wtedy zgoda jest wymagana. Mamy tez do czynienia z czynnościami, względem których potrzeba specjalnych uprawnień i nie każdy może robić to sam. Nieruchomości oraz inne rzeczy mają zatem swój zarząd, którego obowiązkiem jest współdziałać oraz zarządzać funkcjonowaniem tejże rzeczy. Prawo współwłasności jest to jedno z praw rzeczowych, jakie może przysługiwać różnym właścicielom nieruchomości – podobne w funkcjonowaniu jest prawo własnościowe.