Zajmijmy się teraz szczegółowo kilkoma prawami rzeczowi, które związane są z nieruchomościami. Co oznacza, że na przykład prawa rzeczowe są ograniczone? Jest to dość ciekawa sytuacja. Oznacza to bowiem, że ktoś ma pewne prawa rzeczowe w stosunku do tych nieruchomości, które już są własnością innej osoby. Może się tak stać w przypadku, w której dana […]