Czym są renta i dożywocie, jeżeli mamy na myśli nieruchomości? Wiele osób może się pomylić, ponieważ te pieniądze występują również w innych dziedzinach. Normalnie renta jest świadczeniem, jakie może otrzymać dana osoba przez wzgląd na, na przykład niepełnosprawność. W przypadku nieruchomości renta jest również świadczeniem, a raczej pewnym zobowiązaniem. Właściciel nieruchomości może bowiem zobowiązać się […]