Zoltakartka.pl

Prawo autorskie

Prawo autorskie pl Co więcej, chodzi
źródło – eduprawnik.pl

Do grupy dziedzin prawnych zalicza się prawo autorskie, a więc prawo wywodzące się w swej pierwotnej nazwie dosłownej z języka angielskiego – copyright. Jest to specyficzna dziedzina prawa, która stanowi odłam prawa cywilnego. Jest to zespół zasad prawniczych, jakie obejmują i odnoszą się do prawa własności intelektualnej. Można także w tym przypadku mówić o wszelakich normach, które mają być przywilejami chroniącymi autorów rozmaitych rodzajów utworów.

źródło – eduprawnik.pl

Co więcej, chodzi tez o regulacje wynikające z eksploatacji danego utworu podlegającego charakteryzowanej dziedzinie prawniczej i wynikających z tego korzyści finansowych.

Autorem tekstu jest: